Stroco Agro
Stroco Agro
Stroco Agro
Stroco Agro

Om Landbrugslederen

Landbrugsledere er samlet i en forening som har 460 medlemmer. Foreningens formål er at varetage landbrugsledernes interesser fagligt såvel som socialt og sørge for at der udgives et fagblad, der tjener dette formål. Dette gøres for nuværende gennem bladet Maskinstationen og Landbrugslederen, som udkommer månedligt.

Lidt nøgletal om foreningens medlemmer:
- 460 medlemmer svarer til ca. halvdelen af alle gårde med over 200 ha. dyrket agerjord der findes i Danmark.
- 675 ha. dyrket agerjord i gennemsnit pr. bedrift.
- i alt 310.000 ha. svarende til ca. 11,6 % af det samlede dyrkede areal i Danmark.
- repræsenterer ca. halvdelen af arealet af skov og miljøfølsomme områder i Danmark.

Landbrugslederne er personligt ikke særlig synlige i dagens Danmark, men de varetager en meget stor del af de områder i landet, som befolkningen benytter både i dagligdagen og i deres fritid. Der er i dag stor opmærksomhed rettet mod landbrugsledernes arbejdspladser. Inden for primærproduktionen er det meget ofte de større bedrifter, som har ressourcer til at afprøve og udvikle nye moderne og miljøvenlige principper, hvorfra de opnåede resultater kan bruges senere. Landbrugslederne er derfor en meget vigtig brik i landbrugets udvikling og deres daglige virke har stor indflydelse på hele befolkningens syn på Dansk Landbrug.

Landbrugslederne ønsker i høj grad at være med til at styrke landbrugets image i befolkningen samt værne om det danske landskab. Foreningen afholder i samarbejde med et kursuscenter i landbruget hvert år et kursus med aktuelle emner. Kurset afholdes som hovedregel i uge 4.

Mere i denne kategori: Foreningsdata »