Stroco Agro
Stroco Agro
Stroco Agro
Stroco Agro

Efterårs markvandringen og General forsamling L.L. Region Øst

Onsdag d. 9/11/2016

Lilliendal Gods

20 Medlemmer havde trodset kulden og fundet vej til det snedækkede lilliendal. 

Henning Tønnesen som har været driftleder på stedet og fortsat er med på halv tid fortalt lidt om historien hvordan familien kallehave startede som forpagtere og frem til nu hvor Ted Kallehave ejer Lilliendal, driver Beldringe og forpagter Petersgård. i alt 1.250 ha under plov til sæson 2017. Kasper Rasmussen som sidste år blev ansat som ny driftleder gav en beretning om driften som den er idag.

Grundet snefald den forrige nat var der ikke meget at se i marken og det blev derfor en teroretisk dag i maskinhuset hvor planteavls konsulent Lars Skovgård Larsen fra Gefion var med og fortalte lidt om kommende anbefaling til forårets strategier i forhold til svamp og ukrudt. Ligeledes blev der også snakket lidt om de muligt kommende ændringer i forhold til efterafgrøder.

DLF Konsulent Mogens Andersen gav en kort beretning fra DLF om nyheder og gav ligeledes hans bud på mulige forårs løsninger og hvad man skulle være opmærksom på i den kommende sæson. Derudover blev der påpeget at man skulle huske og udnytte det kolde vejr som var aktuelt til at få kølet lagrene ned. 

Der blev selvfølgelig også sparket lidt dæk, ligesom den nye fyldeplads til sprøjten blev inspiceret ligesom projektet ¨Lilliendal Skolehave¨ med renoveringen af det gamle drivhus blev beset med stor interesse. 

(Bestyrelsen undskylder for manglende middagsmad ???)

HARDI

Anthony Facchin og Niels Christensen Tog godt imod os på Hardi, Der blev budt på kaffe og the som var vel anset efter den kolde tur rundt i det sydsjælandske.

Vi startede med en gennemgang af virksomheden og dens historie i auditoriet, hvor hver gæst modtog en goddiebag.

Herefter gik vi gennem den nye flotte udstilling og ind i museet hvor nogen fandt nogen maskiner med lave produktions numre som de kendte noget til.  

Hver gæst blev udstyret med høretelefoner forud for fabriks rundturen, aften holdet havde lige taget over så der var stadig gang i produktionen under rundturen. Vi startede med at komme ind og se alle råvarene, jern og plast der lå og var klart til at blive skåret op i de størelser de skulle bruges i, herefter kom vi ind og så både den nye og den gamle plaststøber hvor tankene blandt andet blev lavet. 

Grundet de nyere og noget størrere tanke var man nødt til at indsætte en ny roterende plaststøber da den gamle blæse støber ikke var stor nok.

Efterfølgende trådte man noget frem i tiden for næste afdeling hvor pumper blev lavet og rammerne blev svejset var det nemmere at få øje på en robot arm end en menneskelig. imponerende og se.

Til sidst kom vi ind hvor sprøjterne bliver samlet og ikke mindst testet, for at se om de nu også levede op til krav om korrekt fordeling af sprøjtevæske i hele bom bredden.

Efterfølgende blev der foran Hardi's nyeste skud på stammen taget et gruppebillede. tilbage i auditoriet blev der stillet spørgsmål tilbage til medlemmerne om ønsker til sprøjter, ris og ros blev der også givet lidt af.

General forsamlingen blev afholdt som næstsidste punkt på dagsordnen hvor næstformanden Lars Rasmussen gav en beretning om årets aktiviteter i LL Region Øst. Der blev blandt andet snakket høstfest og næste års jubilæumsfest. Senere var der valgkamp, kamp var der dog ikke meget af, Anders olsen var på valg men modtog genvalg og det var der ingen der turde udfordre ham på.

Lars Rasmussen var også på valg og nægtede ikke at modtage genvalg men mente dog det var tid til nye kræfter i bestyrelsen.

Regnar Aslak Palsbøll blev foreslået og efter en kort personlig præsentation stod det klart at der var en nyt medlem i bestyrelsen i LL Region Øst.

Tak til lars for hans gode arbejde og tid i Bestyrelsen for LL.

Ordstyreren takkede af for god ro og orden under general forsamlingen og herefter kom så dagens sidste punkt som for nok de fleste var dagens højdepunkt, nemlig sandwich, vand og slut kaffe venligst sposorert af Hardi.